Na osnovni šoli Solkan že od leta 2008 deluje šolski sklad.

Šola je ustanovila šolski sklad za potrebe šole in vrtca, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno, kot so:

  • pomoč socialno šibkim učencem;
  • financiranje dejavnosti za udeležbo otrok in učencev iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti
  • nakup nadstandardne opreme in pripomočkov za pouka;
  • zviševanje standarda pouka oziroma vzgojno-izobraževalne dejavnost.

Šolski sklad pridobiva sredstva s pomočjo donacij, sponzorstev, prispevkov staršev, zapuščin in iz drugih virov.

S 1. januarjem 2022 je novost v zvezi z donacijami iz naslova dohodnine, ki omogoča, da se do največ 0,3 % donacije posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine za posamezno šolsko leto, lahko kot upravičencu nameni šolskemu skladu, ki je uvrščen na seznam upravičencev do donacij iz naslova dohodnine. Obrazec najdete spodaj.

Ker želimo na OŠ Solkan vsem našim in Vašim otrokom omogočiti enakovrednejše, bogatejše in prijaznejše šolanje ter z njim povezane dejavnosti, se na Vas obračamo s prošnjo za kakršnekoli oblike donatorstva, ki bi pripomogle k povečanju sredstev v šolskem skladu. V tem mandatu si bomo prizadevali za pridobitev ozvočenja, opremo učilnic za razvoj veščin in sobe za sproščanje, ki bo namenjena krepitvi socialno čustvenih veščin.

Na vas se obračamo s prošnjo, da nam kot donator pomagate doseči zastavljene cilje. Veseli bomo prav vsakega prispevka, tako finančnega kot materialnega.

V kolikor bi se odločili za morebitni prispevek ali donacijo, lahko sredstva nakažete na transakcijski račun šole:

SI56 0128 4603 0671 913

SKLIC za šolo: SI00 100

SKLIC za vrtec: SI00 200

KODA NAMENA: OTHR

NAMEN PLAČILA: prispevek v šolski sklad

Za vsak prispevek se Vam lepo zahvaljujemo.

V kolikor pa bi potrebovali finančno pomoč se s kratkim opisom obrnite na razrednika, ki vam bo dal Vlogo za pridobitev subvencije iz sredstev šolskega sklada zavoda OŠ Solkan.

Upravni odbor šolskega sklada OŠ Solkan

 

(Skupno 196 obiskov, današnjih obiskov 1)