9. razred

V 9. razredu skupaj z učenci in učenkami še bolj poglobljeno naslavljamo teme s področja karierne in poklicne orientacije, s ciljem sprejemanja odločitve glede vpisa v srednjo šolo. V pomoč pri raziskovanju so nam vprašalnik Kam in kako ter vprašalnik o poklicni poti, individualni razgovori z učenci in učenkami ter starši. Srečujemo se v času nadomeščanj, razrednih ur, v okviru tehniških dnevov ter individualno. Na  roditeljskem sestanku predstavimo  mrežo srednjih šol v Severnoprimorski regiji in pogojih za vpis na posamezen program, štipendijsko shemo, rokovnik za vpis v srednjo šolo, pregled trenutnega trga dela in gospodarskih razmer.  Učencem in učenkam sproti posredujemo potrebne informacije o razpisu za vpis, dnevih odprtih vrat in informativnih dnevih, štipendijski shemi, skupaj z njimi izpeljemo vpisni postopek ter izpolnimo prijavnice ter jih obveščamo o morebitnih omejitvah vpisa. Vsem nudimo individualno svetovanje in razgovor.

Pri delu sledimo tudi časovnici, ki smo jo predvideli  za obravnavo tem karierne in poklicne orientacije za 9. razred, za šolsko leto 2022/23:

 • 21. 9. 2022 (9.b., 9.c), 26. 9. 2022 (9.a, 9.d) tehniški dan Hekatlon, Primorski tehnološki park: predstavitev podjetniških poti podjetnikov (start up podjetniki) s poudarkom na pomenu pridobivanja znanja in  krepitve veščin, preizkušanje v skupini sošolcem v praktičnem reševanju podjetniškega problema s predstavitvijo rešitev. 
 • oktober 2022 – Izvedba testiranja e-MFBT – multifaktorske baterije testov z namenom pridobivanja informacij o specifičnih intelektualnih zmožnostih, ki so pomembne v procesu odločanja učenca v procesu določanja za vpis v srednjo šolo (sodelovali bodo le učenci, ki bodo imeli soglasje staršev)
 • oktober, november 2022 – Spoznavanje poklicnih interesov in želja s pomočjo različnih vprašalnikov – Kam in kako, Vprašalnik o poklicni poti – pomemben podatek za individualno svetovanje učencem 
 • november, december 2022 – dnevi odprtih vrat na srednjih šolah Severnoprimorske regije 
 • december 2022 – roditeljski sestanek za starše v z naslovom Kam po osnovni šoli
 • 30. 1. 2022 do 3. 2. 2023 – Potujoča razstava poklicev pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije v avli šole 
 • januar 2023 – Individualni svetovalni razgovori učenci in starši
 • januar 2023 – Seznanitev učencev z razpisom za vpis v srednješolske programe 
 • 2. 2. 2023 in 18. 2. 2023 – informativni dan srednjih šol v Sloveniji
 • marec 2023 – Vpis v srednjo šolo – izpolnjevanje prijavnic za vpis v srednje šole ter ponovno svetovanje učencem
 • april in maj 2023 – podajanje povratnih informacij učencem o rezultatih prijav za vpis v srednje šole ter svetovanje ob morebitnih omejitvah vpisa za učence, ki potrebujejo pomoč   
 • maj, junij 2023 – Informiranje o štipendijah (deficitarni poklici, zoisove štipendije) in vajeništvu

Related Images:

(Skupno 513 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost