V 9. razredu skupaj z učenci in učenkami še bolj poglobljeno naslavljamo teme s področja karierne in poklicne orientacije, s ciljem sprejemanja odločitve glede vpisa v srednjo šolo. V pomoč pri raziskovanju so nam vprašalnik Kam in kako ter vprašalnik o poklicni poti, individualni razgovori z učenci in učenkami ter starši. Srečujemo se v času nadomeščanj, razrednih ur, v okviru tehniških dnevov ter individualno. Na  roditeljskem sestanku predstavimo  mrežo srednjih šol v Severnoprimorski regiji in pogojih za vpis na posamezen program, štipendijsko shemo, rokovnik za vpis v srednjo šolo, pregled trenutnega trga dela in gospodarskih razmer.  Učencem in učenkam sproti posredujemo potrebne informacije o razpisu za vpis, dnevih odprtih vrat in informativnih dnevih, štipendijski shemi, skupaj z njimi izpeljemo vpisni postopek ter izpolnimo prijavnice ter jih obveščamo o morebitnih omejitvah vpisa. Vsem nudimo individualno svetovanje in razgovor.

Pri delu sledimo tudi časovnici, ki smo jo predvideli  za obravnavo tem karierne in poklicne orientacije za 9. razred, za šolsko leto 2021/22:

 • tehniški dan Veščine upravljanja s kariero, v organizaciji Ljudska univerza Nova Gorica, projekt Karierni plac – 20. 10. 2021
 • spoznavanje poklicnih interesov, želja in ciljev s pomočjo vprašalnikov Kam in kako, vprašalnik o poklicni poti – november, december 2021
 • roditeljski sestanek za starše z naslovom Kam po osnovni šoli – november, december 2021
 • dnevi odprtih vrat na srednjih šolah Severnoprimorske regije – november in december 2021
 • ogled potujoče razstave poklicev na šoli od 31. 1. – 4. 2. 2022 v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije
 • individualni svetovalni razgovori z učenci in učenkami v januarju 2022
 • seznanitev učencev z razpisom za vpis v srednješolske programe in dijaške domove, v januarju 2022
 • informativni dnevi srednjih šol v Sloveniji, 11. in 12. 2. 2022
 • vpis v srednjo šolo, dijaške domove: izpolnjevanje prijavnic za vpis v srednje šole in dijaške domove ter ponovno svetovanje učencem, marec 2022
 • podajanje povratnih informacij učencem o rezultatih prijav za vpis v srednje šole ter svetovanje ob morebitnih omejitvah vpisa, za učence, ki to potrebujejo, v aprilu in maju 2022
 • informiranje o štipendijski shemi in vajeništvu, v maju in juniju 2022
(Skupno 156 obiskov, današnjih obiskov 1)