Drugačni

V šoli smo se pogovarjali o drugačnosti: kaj to je, kako jo ljudje dojemamo in kako so ljudje za katere mislimo, da so drugačni, v družbi sprejeti. Dobili smo učni list z vprašanji, na katera smo v skupini odgovorili ter se o njih pogovorili o razredu. Bila so vezana...

Vzgoja za vrednote

Učenci  od 1. do 9. razreda (matična šola, Grgar, Trnovo) se  s pomočjo aktivnih metod učenja učijo vrednosti naslednjih vrednot: spoštovanje do sebe, vrstnikov, odraslih, drugačnih, do države, kulture…. strpnosti do drugačnega mnenja, ljudi, kultur…možnost sožitja,...
Dostopnost