VIZIJA ŠOLE: GRADIMO NA ZNANJU, ODGOVORNOSTI, SPOŠTOVANJU, SODELOVANJU IN STRPNOSTI.

PREDNOSTNE NALOGE IN PROJEKTI

  • POGUM – Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah (POdjetnost, Gradnik zaUpanja Mladih). V projektu pod okriljem Zavoda za šolstvo RS in konzorcijskih partnerjev ter z odpiranjem šole v lokalno okolje, v mreži 30 razvojnih šol in v mentorstvu implementacijskim šolam, skupaj z učenci od 1. do 9. razreda razvijamo, preizkušamo in spremljamo razvoj kompetence podjetnosti. Temu cilju sledimo s pomočjo vsebin iz učnega načrta, ki sodijo na izbrano vsebinsko področje nove tehnologije in trajnostni razvoj ter ob podpori metode formativnega spremljanja v procesu učenja. V šolskem letu 2021/22 projekt zaključujemo. Akcijski in operativni načrt šole v okviru projekta POGUM je priloga LDN 2021-22 šole. Koordinatorica: Barbara Stožir Curk,
  • ATS STEM – V mednarodnem projektu ATS STEM (Assessment of Transversal Skills in Science, Technology, Engineering and Mathematics) ob podpori formativnega spremljanja razvijamo, spremljamo in vrednotimo prečne veščine. Pri tem uporabljamo različna digitalna orodja. Na naši šoli smo se osredotočili na veščine kritičnega mišljenja (predvsem postavljanja vprašanj) in veščino reševanja problemov. Učitelji Dolores Cingerle Lozar, mag. Magda Čevdek, Sanja Leben Jazbec, Debora Malik, Mojca Milone in Luka Pavlin dejavnosti izvajamo medpredmetno. Vodja projekta: Sanja Leben Jazbec,
  • Spletni portal FRANČEK, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, koordinatorica Andreja Vetrih Humar,
  • Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, Barbara Gabrijelčič,
  • Pišem z roko, koordinator Sara Marinič,
  • Prijateljstvo, učiteljice POŠ Trnovo v sodelovanju z ZPM Nova Gorica,
  • Rastem s knjigo, koordinatorica Vlasta Skok in učitelji slovenskega jezika, učenci 7. razreda,
  • Sproščeno v šolo – trajnostna mobilnost, zagotavljanje varnega prihoda in odhoda otrok ter učencev v vrtec in šolo, koordinatorica za OŠ Heidi Jakopič v sodelovanju z IPoP Ljubljana in MO Nova Gorica,
  • Shema šolskega sadnja in zelenjave, Nuša Furlani, Simona Kerševan, Tanja Markič.
(Skupno 536 obiskov, današnjih obiskov 1)